สินค้าใหม่ล่าสุด

ผลิตภัณฑ์แบบแช่แข็ง

ปลาหิมะสปาฟู้ดส์ (Veggie SPA Snow Fish)

85.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 1 ปี วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่แข็ง อุณหภูมิ 0-4องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์แบบแช่แข็ง

เบอร์เกอร์สปาฟู้ดส์ (Veggie SPA Burger)

80.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 1 ปี วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่แข็ง อุณหภูมิ 0-4องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์แบบแช่แข็ง

เบคอนสปาฟู้ดส์ (Veggie SPA Bacon)

80.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 1 ปี วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่แข็ง อุณหภูมิ 0-4องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์แบบแช่แข็ง

เป็ดปักกิ่งสปาฟู้ดส์ (Veggie SPA Duck)

95.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 1 ปี วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่แข็ง อุณหภูมิ 0-4องศาเซลเซียส

สินค้าขายดี

ผลิตภัณฑ์แบบแช่เย็น

ปลาอินทรีย์สปาฟู้ดส์ (Veggie Spa Foods Mackerel)

60.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 4-6 เดือน วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่เย็น อุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส (หรือ เก็บในช่องใต้ช่องแช่แข็ง)

ผลิตภัณฑ์แบบแช่เย็น

มีทโลฟสปาฟู้ดส์ (Veggie SPA Foods Meat Loaf)

60.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 4-6 เดือน วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่เย็น อุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส (หรือ เก็บในช่องใต้ช่องแช่แข็ง)

ผลิตภัณฑ์แบบแช่เย็น

โบโลญ่าสปาฟู้ดส์ (Veggie SPA Foods Bologna)

60.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 4-6 เดือน วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่เย็น อุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส (หรือ เก็บในช่องใต้ช่องแช่แข็ง)

ผลิตภัณฑ์แบบแช่เย็น

ไก่ซีกสปาฟู้ดส์ (Veggie SPA Half Chicken)

60.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 4-6 เดือน วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่เย็น อุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส (หรือ เก็บในช่องใต้ช่องแช่แข็ง)

ผลิตภัณฑ์แบบแช่เย็น

60.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 4-6 เดือน วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่เย็น อุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส (หรือ เก็บในช่องใต้ช่องแช่แข็ง)

60.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 4-6 เดือน วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่เย็น อุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส (หรือ เก็บในช่องใต้ช่องแช่แข็ง)

60.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 4-6 เดือน วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่เย็น อุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส (หรือ เก็บในช่องใต้ช่องแช่แข็ง)

60.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 4-6 เดือน วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่เย็น อุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส (หรือ เก็บในช่องใต้ช่องแช่แข็ง)

ผลิตภัณฑ์แบบแช่แข็ง

95.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 1 ปี วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่แข็ง อุณหภูมิ 0-4องศาเซลเซียส

85.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 1 ปี วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่แข็ง อุณหภูมิ 0-4องศาเซลเซียส

80.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 1 ปี วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่แข็ง อุณหภูมิ 0-4องศาเซลเซียส

80.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 1 ปี วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่แข็ง อุณหภูมิ 0-4องศาเซลเซียส

Latest news